Van Aarle Vastgoedonderhoud

Een partner die meedenkt

We willen u bij het onderhoud van uw vastgoed zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Dat doen we door de combinatie van een viertal specialismen en een team gedreven medewerkers met hart voor de zaak.

Door de combinatie van onze specialismen zijn we in staat vrijwel elk (totaal)project voor u te realiseren. Dat maakt het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden een stuk gemakkelijker: u doet zaken met één partij. Doel is om u zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen. En bij de uitvoering bewaken we uiteraard zorgvuldig dat gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden.

Proactief

De onderhoudsmarkt stelt steeds hogere eisen aan de schilder- en onderhoudsbedrijven. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van capaciteitsleverancier naar resultaatgericht vastgoedonderhoud. Wij willen daarbij de rol innemen van het schilder- en onderhoudsbedrijf dat anticipeert op ontwikkelingen in de marktsectoren; de resultaatgerichte partner die proactief meedenkt; ontwerper van onderhoudsscenario’s voor vastgoedprojecten in de marktsector; wonen, zorg, onderwijs en industrie.

Resultaatgericht

We werken volledig volgens de Leidraad Resultaat Gericht Samenwerken voor Investeren en Onderhoud (kort: RGS), zoals die is ontwikkeld door de brancheorganisaties SBR en OnderhoudNL, in samenwerking met kennisinstituut TNO. Die voorziet in een uitgebalanceerd stappenplan van planontwikkeling tot en met de beheerfase. Daarmee is het een betrouwbare borging van allerlei foutgevoelige onderdelen in vastgoedontwikkeling en -onderhoud.

Maatschappelijk verantwoord

MVO zit in ons DNA. Niet alleen op papier, maar vooral in praktijk. Ter illustratie:

  • Met onze Stichting Jong Onderhoud zorgen we voor betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk. In nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen begeleiden we leerlingen van BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) met een (toekomstig) dienstverband bij Van Aarle Vastgoedonderhoud BV.
  • Met onze Stichting Bene Factum ondersteunen we kleinschalige maatschappelijke projecten in ons werkgebied die aansluiten bij onze bedrijfsfilosofie.
Verantwoordelijk

We hechten zeer aan een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Onze resultaatverantwoordelijke teams en platte organisatiestructuur garanderen een flexibele en resultaatgerichte organisatiecultuur. Daarin worden zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatief ter verbetering van de kwaliteit van het werk gestimuleerd en wederzijds gewaardeerd.

Goed werkgeversschap

Onze medewerkers bepalen ons succes. Een goed personeels- en opleidingsbeleid vinden we dan ook van cruciaal belang. We besteden veel aandacht aan werving, selectie, loopbaan-ontwikkeling, goede scholingsmogelijkheden.

Kwaliteit

We zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening en de producten die we daarbij gebruiken voortdurend wordt bewaakt en verbeterd. In ons kwaliteitssysteem zijn alle resultaatgebieden beschreven met bijbehorende prestatie-indicatoren volgens het INK managementmodel.

Een sterk team

Zelfsturende teams

Ons team bestaat uit een vijftigtal mensen, waaronder vakbekwame en leerling schilders, vakbekwame timmerlieden / glaszetters, kitwerkspecialisten, junior projectontwerp- en begeleiding en manager vastgoedonderhoud. Samen vormen ze de sleutel tot ons succes. Een goed personeels- en opleidingsbeleid vinden we dan ook van cruciaal belang, evenals zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat krijgt zijn beslag in een structuur van zelfsturende teams, met veel ruimte voor eigen initiatief. Niet voor niks zijn veel collega's al jaren lang bij ons in dienst.

Wat onze medewerkers zeggen:

"Met de meeste opdrachtgevers werken we al jaren samen. Dat zegt toch wel iets over onze aanpak. Het komt, denk ik, vooral door de combinatie van onze deskundigheid en flexibiliteit."

Erwin van den Honert, manager Vastgoedonderhoud

"'Denk even mee' is misschien wel de meest gebruikte uitspraak hier! Zo zorgen we ervoor dat alles de eerste keer goed gaat."

Sebastiaan Spijkers, teamleider schilderwerken

"Het leuke van dit werk is de veelzijdigheid. We werken op veel verschillende locaties met verschillende materialen en technieken. Geen enkele situatie is dezelfde!"

Tim Lucassen, kitwerk-specialist

"(over zijn leerlingen) Prachtig om te zien hoe ze groeien"

Jeffrey Custers, praktijkopleider / leerlingenbegeleider

"Schilderwerk: daar komt doorgaans veel meer bij kijken dan alleen schilderen. De kunst is dus om elk project zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen"

Stefan Schuuring, junior projectontwerp en begeleiding

"Je moet met bewoners kunnen omgaan, dát is misschien nog wel de eerste vereiste voor dit soort werk. Ze zijn immers al geïrriteerd door de schade. Dan moet je zorgen dat ze jou ervaren als degene die het oplost."

Wil IJpelaar, specialist Directservice

Een berg aan ervaring

25 jaar Van Aarle Vastgoedonderhoud

De naam Van Aarle bestaat al sinds 1991, maar komt voort uit een lange traditie van vastgoedonderhoudsspecialisten.

Onze geschiedenis

Hierboven vind je onze historie in vogelvlucht.

Samenwerking werkt

Branche

Onderhoud NL

Onderhoud NL is dé ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering. Door ons lidmaatschap bent u verzekerd van voortdurende aandacht voor verdere professionalisering (kennisontwikkeling, efficiency en kwaliteit) en innovatie.

Kennis

Leercirkel

De Stichting Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken is een netwerkorganisatie die zich inzet voor verbetering van het totale proces van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer. Deelnemers zijn diverse partijen in de vastgoedsector.

Adviseurs

Nehem

Nehem Consultants begeleidt bedrijven en overheden bij kwaliteitsverbetering, organisatieontwikkeling en gedragsverandering. Wij zijn er om onze opdrachtgevers te helpen bij hun veranderopgave. In kleine stappen vooruit of een grote sprong ineens.

TNO

Balancing Business

Balancing Business ondersteunt middelgrote bedrijven bij het navigeren onder sterk wisselende omstandigheden. Met innovatie van het businessmodel zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Resultaat: een aanpak die bedrijven helpt hun visie aan te scherpen. En daarmee de stap te zetten naar een volgende fase in uw bedrijfsontwikkeling.

Collect. opleidingsbedrijf

SchildersCool

In de sector Schilderen en Onderhoud zijn collectieve opleidingbedrijven georganiseerd die in opdracht van de bedrijven leerlingen begeleiden en praktijkaanvullende scholing aanbieden. In samenwerking met het opleidingsbedrijf in de regio Tilburg worden in ons bedrijf jaarlijks 3 leerlingen opgeleid tot allround onderhoudsmedewerker.